Có vợ (chồng), có con, có cha mẹ ở bên không thể không có 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lận lưng. Tại sao?

Tại sao có vợ (chồng), có con, cha mẹ ở bên không thể không có 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lận lưng. Tại sao?

Cuộc đời là một hành trình dài, trên suốt hành trình này, trên vai ta mang theo 1 ba lô ( Con, vợ, cha mẹ). Cuộc hành trình chỉ có thể tiến chứ không thể lùi.

Cũng trên hành trình này, đôi lúc đôi chân ta đã mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, Lúc này ta quay sang hỏi

Anh chị em ruôt: Em mệt quá, anh (chị) mang giúp em cái ba lô này nhé, và câu trả lời…
Bạn bè: Bạn hãy mang giúp mình cái ba lô này 1 tuần, 1 tháng, 1 năm…và câu trả lời…
Xã hội: Hãy mang giúp tôi ba lô này đến đích và câu trả lời…

Đó là lý do tại sao mỗi gia đình cần có 1 hợp đồng Bảo Hiểm nhân thọ lận lưng, là điểm tựa cho con, cha mẹ, vợ đi đến cái đích cuối cùng mà chúng ta đã vạch sẵn.

Baohiemex.com_Hồ Thị Ngọc Như_0909.042.110/0986.265.285

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *